Historia Graffiti: Czym jest graffiti i kiedy powstało?

Graffiti to forma sztuki wizualnej, która polega na pisaniu i rysowaniu oznaczeń, symboli lub tagów na dowolnej powierzchni. Można je znaleźć w miastach na całym świecie, ale zaczęło się jako sposób komunikacji i wyrażania siebie przez ludzi w ciasnych przestrzeniach, takich jak wagony kolejowe lub alejki. Jednak te napisy początkowo nie miały żadnego znaczenia. Graffiti rozwinęło się w artystyczne medium z własnymi konwencjami, zasadami i stylami. W tym artykule dowiesz się o historii graffiti, a także o niektórych najwcześniejszych przykładach tej formy sztuki.

Jaka jest historia graffiti?

Ludzie dekorowali swoje otoczenie rysunkami i symbolami od czasów starożytnych. W rzeczywistości uważa się, że malowidła jaskiniowe mają co najmniej 40 000 lat. Wczesne cywilizacje używały graffiti jako formy komunikacji. W starożytnym Egipcie, na przykład, hieroglify były używane do oznaczania grobowców i świątyń. Graffiti było również powszechne w starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie było używane głównie do celów religijnych. Starożytni Rzymianie używali graffiti do oznaczania swoich kamieni milowych, budynków publicznych i ścian.

Starożytne pochodzenie

Uważa się, że graffiti powstało w starożytnych Chinach, gdzie przez wieki było używane do oznaczania budynków publicznych i świątyń. W Europie najwcześniejsze napisy zostały znalezione w Pompejach i Herculaneum, dwóch miastach we Włoszech, które zostały zniszczone przez erupcję Wezuwiusza w AD 79. Za najwcześniejsze przykłady graffiti w świecie zachodnim uważa się chińskie malowidła ścienne, które zostały odkryte w wykopaliskach archeologicznych.

Średniowiecze

W okresie Średniowiecza (500-1400), Kościół nałożył surowe restrykcje na graffitos, zakazując praktyki malowania na ścianach jako sposobu wyrażania siebie. Zakaz ten prawdopodobnie wynikał z obaw Kościoła przed pogańskimi wpływami w tej formie sztuki. Mimo to w niektórych miastach europejskich, takich jak Paryż i Londyn, istniały w tym czasie dobrze prosperujące rynki dla artystów graffiti.

Ruchy artystyczne renesansu i baroku

Podczas renesansu (okres pomiędzy 14 a 17 wiekiem), publiczne murale stały się popularne w europejskich miastach. Murale te zazwyczaj przedstawiały sceny religijne lub wydarzenia historyczne i miały na celu przekazanie społeczeństwu ważnych wiadomości na temat rządu, społeczeństwa i religii. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się ruch barokowy, charakteryzujący się wybujałą i bogatą sztuką wizualną, która często zawierała elementy z natury, jak również z innych kultur. Artyści barokowi często używali nietradycyjnych technik do tworzenia zawiłych i złożonych dzieł. Artyści graffiti również zaczęli używać bardziej wyszukanych form w tym okresie.

Sztuka w XIX wieku i na początku XX wieku

W XIX wieku zamożni kolekcjonerzy zaczęli zbierać i wystawiać przykłady dzieł sztuki graffiti. Doprowadziło to do powstania muzeów sztuki, które pokazywały prace tych artystów, a w końcu do powstania galerii sztuki poświęconych sztuce graffiti. Na początku XX wieku powstał ruch modernistyczny, który podkreślał prostotę i abstrakcję w sztuce. W tym czasie wielu artystów zaczęło eksperymentować z nowymi materiałami, takimi jak puszki z farbą w aerozolu, aby stworzyć nowe i ciekawe formy.

Sztuka uliczna i graffiti podczas II wojny światowej

Podczas II wojny światowej naziści zmusili wielu artystów, w tym wielu artystów graffiti, do pracy w obozach pracy niewolniczej. Po wojnie artyści ci mieli problemy ze znalezieniem nowej pracy i często uciekali się do malowania na ścianach budynków. W latach 50. i 60. nastąpił wielki boom popularności sztuki miejskiej i publicznej, takiej jak rzeźby i murale. W tym okresie powstała również kultura hip-hop, w dużej mierze afroamerykańska forma muzyki i sztuki, która zawierała elementy graffiti.

Najważniejsze wnioski artykułu:

  • Graffiti to forma sztuki wizualnej opierająca się na pisaniu i rysowaniu oznaczeń i symboli na różnych powierzchniach.
  • Początki graffiti były formą komunikacji, ale z czasem stało się to artystycznym medium.
  • Malowidła jaskiniowe, mające co najmniej 40 000 lat, uważane są za jedne z pierwszych form graffiti.
  • W starożytnym Egipcie hieroglify były używane do oznaczania grobowców i świątyń.
  • Uważa się, że graffiti ma swoje początki w starożytnych Chinach.
  • W Europie jednymi z najstarszych znalezisk graffiti są napisy z Pompejów i Herculaneum.
  • W okresie średniowiecza Kościół zakazał tworzenia graffiti ze względu na obawy przed pogańskimi wpływami.
  • Podczas renesansu popularnością cieszyły się publiczne murale przedstawiające sceny religijne lub historyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *